Wilson Utveckling

Vill du utveckla dig som chef och ledare, skapa struktur och effektivitet, få dina medarbetare att växa och ta er organisation mot en högre nivå? Kontakta oss gärna så berättar vi hur!

Hitta utbildning och anmäl dig här

Wilson Utveckling

Organisationer utvecklas genom individen – Vår passion är att utveckla individen

Utveckling & förändring

Skall ni förändra, omorganisera eller stärka målbild och färdriktning? Janssen´s Model baserar sig på Claes Janssens teori Förändringens Fyra Rum och är ett självklart enkelt verktyg som får enastående resultat.

Ledarskapsutveckling

Wilson Utveckling erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade lösningar, för att möta individ, grupp, team och organisation.

Corporate Health Responsibility

Begreppet bygger på en enkel insikt; om medarbetarna mår bra, så går det bra. Detta innebär att vi tar ett större helhetsansvar för vår organisation och våra medarbetare.

Våra öppna kurser och utbildningar - på plats eller webbaserade

Wilson Utveckling öppna utbildningar inom bl.a. ledarskap, projektledning, team- grupp- samt organisationsutveckling. Vårt programstöd synliggör lär- och utvecklingsprocessen. Som ett komplement och stöd i våra utblidningsprogram höjs nivån och effekten blir tydlig.

Boka en inspirerande föreläsning eller kickoff!

Fullsatt även på mässan Personal&Chef med föreläsningen Att leda i utveckling och förändring - baserat på Janssen´s Model®.

Business & Leadership coaching

Business- & Leadership Coaching är orienterad mot verksamheten och med stort fokus på processorienterad uppföljning för att nå uppsatta verksamhetsmål och resultat.