Att leda i förändring

Definition av dårskap – ”Är att önska sig ett annat resultat utan att göra något annorlunda”.

 

Hur många vill uppnå ett annat resultat utan att göra något annorlunda? Och om vi måste göra något annorlunda – innebär det att vi måste börja göra något nytt? Varför kan vi inte alltid behålla våra framgångsfaktorer och strategier som fungerat? För att lyckas måste vi låta vår organisation förändras och utvecklas, och framförallt prestera mer efter vilja än måste.

Förändringens Fyra Rum® är en vetenskaplig teoribildning, om vad som sker med människor, grupper och organisationer vid uppkommen, eller behov av, utveckling och/eller förändring, önskad såsom oönskad. Över en högst intressant och utvecklande dag bygger vi gemensamt upp en av världens i särklass mest praktiskt användbara psykologiska teorier. Förändringens Fyra Rum® ger förståelse för hur människor reagerar i förändring, hur organisationen mår och praktiska verktyg för att leda mot målet.

Efter den här dagen kommer du att:

– Ha en utökad förståelse om vad som händer med individer och grupper vid utveckling   och förändring

– Ha en bättre förståelse för hur du kommunicerar och leder vid behov av utveckling och förändring

– Få tillgång till ett praktiskt verktyg som hjälper dig att fånga och hantera uppkomna situationer.

– Kunskap kring var, och hur du kan använda dig av modellen inom din verksamhet och din vardag

 

Vi garanterar en högst intressant dag med en hög grad av igenkänning och aha-upplevelser.

Välkommen till en inspirerande dag med Wilson Utveckling!

 

Målgrupp

Utbildningen Att leda i förändring riktar sig till dig som arbetar som chef, ledare, utvecklingsledare, projektledare eller HR-arbete mm.

Kursen företagsanpassas efter önskemål.
Tid & plats

Stockholm: Drottninggatan 55, kl 08.30 – 17.00

Göteborg: Mässans Gata 18, kl 08.30 – 17.00
Investering

3 695 SEK per person, lunch, kaffe och kursmaterial ingår.

Erbjudande! Gå 4 betala för 3!

 

Kursledare

Anna Wilson är samarbetspartner till Förändringens Fyra Rum® och har  gedigen erfarenhet och kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling. Anna är certifierad i följande verktyg:    

            – Förändringens Fyra Rum®

            – Situationsanpassat Ledarskap®

            – Jung Type Indicator, JTI®

            – Business & Leadership Coaching

Anna är även mentor i Connect Väst, samtalsledare på Västsvenska Handelskammaren samt föreläsare och handledare på IHM Business School i Personligt Ledarskap. Anna är även en efterfrågad föreläsare inom ledarskap, kommunikation och förändringsarbete. 
Om du har frågor till utbildningen är du välkommen att kontakta Anna Wilson på 0736-843235, anna.wilson@fyrummaren.se

Boka kurs