Förändringens Fyra Rum®

Har ni också insett att en framgångsfaktor är utveckling och förändring?...

 

Förändringens Fyra Rum® används i alla typer av företag och branscher, små och stora, lokala och globala och på alla kontinenter.

Fyrarummaren® möjliggör för alla att engagera sig i det som behöver göras…..

Några har nyss börjat utforska och upptäcka fördelarna, andra har hållit på ett tag. Ytterligare andra har använt Fyrarummaren som affärsutvecklingsredskap på oerhört bred front i mer än 15 år.

IKEA har exempelvis genom ett företagsavtal använt Fyrarummaren i de flesta delar av sin verksamhet sedan 1996 och fortsätter att göra det. Därför att det fungerar överallt och för att det lönar sig. En annan organisation med nästan lika lång erfarenhet och som använt den av samma skäl som IKEA är Utah Transit Authority, Salt Lake Citys motsvarighet till Storstockholms Lokaltrafik.

Exemplen är många och de blir fler i takt med att användningen utvecklas och förfinas.

Fyrarummaren är en teori om förändring – om vad som sker med människor och organisationer i förändring – samt ett antal analysinstrument och verktyg knutna till teorin.

Instrument och verktyg används på alla nivåer i en organisation. De kan användas individuellt, i projektgrupper och arbetsgrupper, i ledningsgrupper eller inom hela verksamheten. Genom att använda dem identifieras problemområden och möjliga nya utvecklingsvägar samtidigt som det skapas ett gemensamt språk inom gruppen.

Verktygen kan t.ex. användas vid utvecklings- och förändringsarbete, vid utveckling av team- och arbetsgrupper, vid konflikthantering, vid chefsutveckling eller för att göra en klimatundersökning inom företaget. Programmen sträcker sig från en föreläsning till årslånga uppdrag med balans i motivation och nöjdhet som resultat.

För ytterligare introduktion, klicka här
För information kring organisationsbarometern, klicka här
För referensbeskrivning från IKEA, klicka här

Fyrarummaren används till exempel…

För att möjliggöra införande av LEAN
I nystartade och innovativa organisationer
I mångfaldsarbete
I styrelsen
I ledningsgruppen
I projektgruppen och projektledningen
På tillväxtmarknader
I samband med uppköp och sammanslagningar
I riktigt komplexa och riskfyllda lägen
För att överbrygga kulturskillnader
Inom Global compact & CSR

Anna Wilson är certifierad
handledare och föreläsare i
Förändringens Fyra Rum®