Kickoff

Skall ni förändra verksamheten, omorganisera, säkra målbild och färdriktning, eller är det dags för en dos inspiration och motivation?

Skapa förståelse för ökad effektivitet och arbetsglädje!

Företag som förankrat iden kring företaget hos sina medarbetare med dess struktur uppnår en annan kultur, ett annat driv, motivation och en positiv energi. Hur skapar vi en tydlig struktur och en samverkande härlig kultur där vi tillsammans mot samma mål skapar en högre effektivitet?

Föreläsningen skapar förståelse och kunskap om hur allt hänger ihop. För att bli förstådd måste jag själv förstå…

Hur kan vi stärka och utveckla vårt team?

Vi är allt för många som tror oss jobba i team, men det visar sig att vi är en arbetsgrupp som oftast fastnat i dess utveckling. Att vara en del av ett team förutsätter att vi går igenom dess olika faser och när vi väl är där är känslan enastående…

Skratt och insikt mynnar ut i förståelsen kring vilken påverkan jag har på teamet och kulturen i gruppen.

Att vilja i utveckling och förändring

Är en inspirerande föreläsning om vad som händer med oss individer, grupper och organisationen vid utveckling och förändring, önskad som oönskad. Vad och hur leder vi andra och oss själva att gå mot samma riktning, affärsmässiga mål och med gemensam önskvärd företagskultur.

Föreläsningen bjuder både på skratt och aha-upplevelser och som bygger på forskningen från Claes Janssen´s teori Förändringens Fyra Rum.

Föreläsare

Anna Wilson har 30 års erfarenhet som chef och ledare och en gedigen erfarenhet och kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling. Anna har startat upp och drivit ett 20-tal företag och organisationer både internationellt och nationellt inom bl.a. detaljbranschen, dagligvaruhandel samt utbildnings- och arbetsmarknadsbranschen. Anna har en passionerad nyfikenhet och vilja på att göra det omöjliga möjligt, det svåra till en härlig utmaning och framgångsfaktorerna har varit att genom individutveckling skapa effektiva team.

Anna är certifierad i följande verktyg:

  • Janssen´s Model®
  • Situationsanpassat Ledarskap (SLII)®
  • JTI Jungian  Type Indicator®
  • Business & Leadership Coaching EMCC