Coaching kan ta olika former och involvera olika mål

Coaching kan ta olika former (t.ex., individ, grupp eller team coaching) och involvera olika mål (t.ex. problemlösning, successionsplanering, ledarskap/ledarutveckling och skapa högpresterande team), men under det finns ett tydligt fokus om verksamhetsmål för både kunden och organisationen.

Detta dubbla fokus är vad som skiljer Business coaching från andra typer av coaching. Wilson Utveckling hjälper kunden och dess organisation till att inse hur man skapar förståelse för och kunskap om personliga egenskaper och perspektiv som påverkar det affärsmässiga resultatet