Vi är Wilson Utveckling

Ett team med erfarenhet och drivkraft

Vi är Wilson Utveckling

Wilson Utveckling arbetar med organisationsutveckling genom individutveckling. Vi vill utmana och göra skillnad och vårt framgångskoncept bygger på att utveckla, träna, engagera och aktivera.

En organisation som genomsyras av glädje och motivation, delaktighet och engagemang leder till utveckling. Vi vet att organisationer utvecklas genom individen. Vi vet att vi måste utmanas, träna, prova och utöva våra nya kunskaper för att lyckas. Vi hjälper våra kunder genom bra utbildnings- och utvecklingsinsatser skapa bestående effekter. För individen och för organisationen.