Situationsanpassat Ledarskap®

Lyft fram potential, drivkraft och engagemang hos dina medarbetare…

Situationsanpassat ledarskap innebär att du anpassar dina beteenden som ledare efter medarbetarens kompetens. Olika människor behöver olika ledarskap beroende på sina kompetenser och engagemang i arbetsuppgifterna. Genom att bli medveten kan en ledare agera mer flexibelt och variera bemötandet av sina medarbetare på ett bättre sätt.

Resultatet av situationsanpassat ledarskap är en smidigare dialog, bättre arbetsresultat och nöjdare medarbetare. Det innebär i förlängningen bättre förutsättningar för att utveckla medarbetare, minska personalomsättningen och öka arbetsgivarens attraktion. Att få människor att prestera optimalt ger större vinster för företaget. Situationsanpassat ledarskap är ett kraftfullt verktyg för alla ledare.

Människor är olika och har varierande kompetens och engagemang i olika arbetsuppgifter. Samma individ kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation, men endast behöva kortfattad information inför en uppgift som han eller hon känner sig trygg med och är självgående i.

Länk till Situational Leadership® Training & Management

 

Kursinnehåll

– Situationsanpassat ledarskap

– 360 analys

 

Kurslängd

2 dagar plus ett uppföljande coachsamtal för återkoppling på 360 analysen.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap.

Kursen företagsanpassas efter önskemål.

 
Tid & plats

Stockholm: Drottninggatan 55, kl 08.30 – 17.00

Göteborg: Mässans Gata 18, kl 08.30 – 17.00

 
Investering

10 995 SEK per person, lunch, kaffe och kursmaterial ingår.

 

Kursledare

Anna Wilson har  gedigen erfarenhet och kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling. Anna är certifierad i följande verktyg:    

            – Förändringens Fyra Rum®

            – Situationsanpassat Ledarskap (SLII)®

            – Jung Type Indicator, JTI®

            – Business & Leadership Coaching

Anna är även mentor i Connect Väst, samtalsledare på Västsvenska Handelskammaren samt föreläsare och handledare på IHM Business School i Personligt Ledarskap. Anna är även en efterfrågad föreläsare inom ledarskap, kommunikation och förändringsarbete.
Om du har frågor till utbildningen är du välkommen att kontakta Anna Wilson på 0736-843235

BOKA KURS