Teamutveckling

Teamutveckling utifrån Susan Wheelans teori med GDQ-analys.

Är ni gruppen inom affärsstöd, är ni den centrala HR-avdelningen, säljavdelningen, eller kanske ett projektteam som vill stärka och utveckla lagandan och ha kul på jobbet.

Vi kallar det för att nå rätt balans i nöjdhet och motivation, där effektivitet och produktivitet växer fram. Vi arbetar med er i grupp utifrån ett individperspektiv utifrån ert nuläge och gruppens syfte och målsättning.

Olikheter i en grupp har blivit tillgångar, energinivån är hög och man finner sätt för att hjälpa och inspirera varandra. Betydligt mer vanligt är att det inte alls blir på det viset. Ett antal personer är satta att jobba mot ett gemensamt mål men förmår inte att dra nytta av olikheterna som finns inom gruppen. Man förmår inte att dela syn på hur samarbete bör ske eller att inspirera och hjälpa varandra framåt, istället uppstår energiläckage och många gånger rejäla konflikter vilket märkbart påverkar produktiviteten och de uppgifter gruppen är satt att hantera.

Effekterna kan bli ödesdigra för såväl organisation som för privatpersonerna i teamet. Det finns goda skäl att inte lämna utvecklingen av ett team åt slumpen, det finns goda skäl att tillämpa en mer målmedveten process för att förflytta ett team genom de fallgropar som är så vanligt förekommande men som kan pareras.

Effektiva team har vissa gemensamma nämnare och utvecklingen dit hän följer vanligtvis vissa mönster. Vetskapen om vilka faser att team utvecklas genom möjliggör också utvecklingen. Tillsammans med våra kunder vitaliserar vi team av olika former och ger ledare och teammedlemmar verktyg för att frigöra kraften som finns inneboende i teamet. Att utveckla effektiva högpresterande team är en process över tid och förutsätter ett längre samarbete.