Våra utbildningar

Wilson Utveckling erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade lösningar

Motiverande kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Wilson Utveckling erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade lösningar, för att möta individ, grupp, team och organisation. Vi utvecklar medarbetare, chef, ledare, projektledare, ledningsgrupp, HR, VD och annan ledande befattning. Alla utbildningar och kurser erbjuds i ett kompletterande programstöd som synliggör lärprocess och uppföljning av resultat. Led ditt team, grupp och organisation med framgång genom att utveckla och stärka dig i din roll som chef och ledare. Engagerade och delaktiga medarbetare skapar arbetsglädje och resultat!

Wilson Utvecklings öppna utbildningar genomförs i samarbete med Wimab Utbildning.

Kurser Ort och datum

Ny som chef – 1 dag

Under en högst inspirerande dag kommer du att få till dig en stor dos rätt kunskap för att kunna agera som chef och ledare.

Läs mer >   Boka >

Stockholm

2018-02-07

2018-04-19

 

Göteborg

2018-02-06

2018-04-17

 

Malmö

2018-02-05

2018-04-16

 

Situationsanpassat Ledarskap – 2 dgr

Situationsanpassat ledarskap innebär att du anpassar dina beteenden som ledare efter medarbetarens kompetens och förmåga.

Läs mer >  Boka >

Stockholm

20180319-20

 

Göteborg

20180305-06

Ledarskapsprogram – 10 dgr

Ger dig kunskap och verktyg för ökad trygghet i din nya chefsroll. Du får lära dig hur du genom målstyrning kan sätta, följa upp och nå uppsatta mål.

Läs mer >   Boka >

Stockholm

2018-02-12

Ett coachande ledarskap – 3 dgr

Under tre högst inspirerande dagar kommer du att få till dig en stor dos rätt kunskap för att kunna agera som chef och ledare utifrån ett coachande ledarskap.

Läs mer >   Boka >

Stockholm

20180319-21

Göteborg

20180305-07

 

Att leda i förändring – 1 dag

Ger dig kunskap och verktyg i en av världens i särklass mest praktiskt användbara psykologiska teorier, Förändringens Fyra Rum®

Läs mer >   Boka >

Stockholm

2018-01-16

2018-04-11

 

Göteborg

2018-01-15

2018-04-10

 

Malmö

2018-01-19

2018-04-09

 

Teamutveckling – 1 dag

Under en högst inspirerande dag kommer du att få till dig en stor dos rätt kunskap för att kunna bygga och utveckla ditt team.

Läs mer >   Boka >

Stockholm

2018

 

Göteborg

2018-02-19

 

Praktisk projektledning – 4 dgr

Utbildningen ger dig kunskap om modeller för projektarbetet, projektledarskapet och grupputveckling. Ha kunskap i att driva ett projekt som projektledare från start till avslut.

Läs mer >   Boka >

Stockholm

Våren 2018

Göteborg

20180611-12

Projektmetodik – 2 dgr

Utbildningen ger dig kunskap om modeller för projektarbetet, projektledarskapet och grupputveckling. Ha kunskap i att driva ett projekt som projektledare från start till avslut.

Läs mer >   Boka >

Stockholm

Våren 2018

Göteborg

Våren 2018

 

Webbaserade kurser och utbildningar

Vårt programstöd synliggör lär- och utvecklingsprocessen hos dig som deltagare. Du kan när du vill och har möjlighet arbeta med din kurs eller utbildning i plattformen och synliggöra samt mäta dina resultat. Som ett komplement och stöd i våra utblidningsprogram höjs nivån i lärprocessen och effekten blir tydlig. Vi skräddarsyr utbildningarna för dig som deltagare eller företag.

Företagsanpassad utbildning

Wilson Utveckling erbjuder företagsanpassade utbildningar och utvecklingsdagar, för att möta individ, grupp, team och organisation. Du kan antingen fylla i kontaktformuläret, eller ta kontakt med oss direkt på tel 073 – 684 32 35.